Miranda

  • A/P
    1.85 m, 78 kg
  • DOB
    7/9/1984 (37)
  • Nascido em
    Paranavai, Brasil