Gazisehir Gaziantep

  • 15° no Campeonato Turco

Resultados - Gazisehir Gaziantep

maio, 2022
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
sex., 20 mai.
2 - 0FinalizadoCampeonato Turco
dom., 15 mai.
3 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sex., 6 mai.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
abril, 2022
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
sex., 29 abr.
3 - 2FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 23 abr.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
dom., 17 abr.
4 - 1FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 9 abr.
0 - 0FinalizadoCampeonato Turco
dom., 3 abr.
2 - 1FinalizadoCampeonato Turco
março, 2022
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
dom., 20 mar.
3 - 1FinalizadoCampeonato Turco
seg., 14 mar.
2 - 1FinalizadoCampeonato Turco
seg., 7 mar.
2 - 2FinalizadoCampeonato Turco
fevereiro, 2022
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
dom., 27 fev.
3 - 2FinalizadoCampeonato Turco
qua., 23 fev.
0 - 0FinalizadoCampeonato Turco
dom., 20 fev.
0 - 3FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 12 fev.
2 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 5 fev.
5 - 1FinalizadoCampeonato Turco
janeiro, 2022
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
dom., 23 jan.
0 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sex., 14 jan.
1 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 8 jan.
3 - 1FinalizadoCampeonato Turco
dezembro, 2021
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
dom., 26 dez.
0 - 1FinalizadoCampeonato Turco
qua., 22 dez.
2 - 1FinalizadoCampeonato Turco
dom., 19 dez.
0 - 0FinalizadoCampeonato Turco
seg., 13 dez.
3 - 2FinalizadoCampeonato Turco
seg., 6 dez.
2 - 1FinalizadoCampeonato Turco
novembro, 2021
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
dom., 28 nov.
3 - 2FinalizadoCampeonato Turco
seg., 22 nov.
3 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sex., 5 nov.
2 - 0FinalizadoCampeonato Turco
outubro, 2021
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
dom., 31 out.
2 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 23 out.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
seg., 18 out.
2 - 1FinalizadoCampeonato Turco
dom., 3 out.
4 - 1FinalizadoCampeonato Turco
setembro, 2021
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
sáb., 25 set.
4 - 0FinalizadoCampeonato Turco
qua., 22 set.
1 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 18 set.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
seg., 13 set.
2 - 0FinalizadoCampeonato Turco
agosto, 2021
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
sáb., 28 ago.
2 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 21 ago.
0 - 0FinalizadoCampeonato Turco
sáb., 14 ago.
3 - 2FinalizadoCampeonato Turco