Gazisehir Gaziantep

  • 4° no Campeonato Turco

Resultados - Gazisehir Gaziantep

Novembro, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sáb., 28 Nov.
2 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 21 Nov.
0 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sex., 6 Nov.
3 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Outubro, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sáb., 31 Out.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 24 Out.
1 - 0FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 18 Out.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sex., 2 Out.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Setembro, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sáb., 26 Set.
2 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 20 Set.
2 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 12 Set.
3 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Julho, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sáb., 25 Jul.
0 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 18 Jul.
2 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Seg., 13 Jul.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Qui., 9 Jul.
3 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sex., 3 Jul.
0 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Junho, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Dom., 28 Jun.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 21 Jun.
3 - 3FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 14 Jun.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Março, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sáb., 14 Mar.
1 - 0FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 7 Mar.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Seg., 2 Mar.
3 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Fevereiro, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sáb., 22 Fev.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Seg., 17 Fev.
2 - 0FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 8 Fev.
3 - 0FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 2 Fev.
5 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Janeiro, 2020
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sex., 24 Jan.
1 - 0FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 18 Jan.
0 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Dezembro, 2019
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Dom., 29 Dez.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 21 Dez.
3 - 4FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 15 Dez.
3 - 0FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 8 Dez.
0 - 0FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 1 Dez.
1 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Novembro, 2019
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Seg., 25 Nov.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 9 Nov.
0 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Seg., 4 Nov.
1 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Outubro, 2019
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Sáb., 26 Out.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 19 Out.
4 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 6 Out.
1 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Setembro, 2019
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Seg., 30 Set.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 22 Set.
1 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Sáb., 14 Set.
3 - 2FinalizadoCampeonato Turco
Dom., 1 Set.
1 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Agosto, 2019
DATAJogoRESULTADOCAMPEONATO
Seg., 26 Ago.
4 - 1FinalizadoCampeonato Turco
Seg., 19 Ago.
5 - 0FinalizadoCampeonato Turco