Rubin Kazan

  • 10° no Campeonato Russo

Calendário - Rubin Kazan

fevereiro, 2022
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
seg., 28 fev.
v11:00Campeonato Russo
março, 2022
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
seg., 7 mar.
v11:00Campeonato Russo
seg., 14 mar.
v12:00Campeonato Russo
abril, 2022
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
sáb., 2 abr.
vA definirCampeonato Russo
sáb., 9 abr.
vA definirCampeonato Russo
sáb., 16 abr.
vA definirCampeonato Russo
qui., 21 abr.
vA definirCampeonato Russo
qui., 28 abr.
vA definirCampeonato Russo
maio, 2022
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
ter., 3 mai.
vA definirCampeonato Russo
qui., 5 mai.
vA definirCampeonato Russo
qui., 12 mai.
vA definirCampeonato Russo
sex., 20 mai.
vA definirCampeonato Russo