Shanghai Shenhua

  • 1° no Campeonato Chinês

Calendário - Shanghai Shenhua

Maio, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Seg., 17 Mai.
v08:00Campeonato Chinês
Junho, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Qui., 24 Jun.
v08:00Campeonato Chinês
Seg., 28 Jun.
v06:00Campeonato Chinês
Julho, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Dom., 4 Jul.
v06:00Campeonato Chinês
Sex., 9 Jul.
v06:00Campeonato Chinês
Qua., 14 Jul.
v08:00Campeonato Chinês
Ter., 20 Jul.
v08:00Campeonato Chinês
Seg., 26 Jul.
v08:00Campeonato Chinês
Sex., 30 Jul.
v06:00Campeonato Chinês
Agosto, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Qui., 5 Ago.
v08:00Campeonato Chinês