Changchun Yatai

  • 5° no Campeonato Chinês

Calendário - Changchun Yatai

Maio, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Ter., 11 Mai.
v08:00Campeonato Chinês
Seg., 17 Mai.
v08:00Campeonato Chinês
Junho, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Qua., 23 Jun.
v06:00Campeonato Chinês
Seg., 28 Jun.
v08:00Campeonato Chinês
Julho, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Seg., 5 Jul.
v08:00Campeonato Chinês
Sex., 9 Jul.
v08:00Campeonato Chinês
Qui., 15 Jul.
v06:00Campeonato Chinês
Seg., 19 Jul.
v06:00Campeonato Chinês
Seg., 26 Jul.
v08:00Campeonato Chinês
Sáb., 31 Jul.
v06:00Campeonato Chinês
Agosto, 2021
DATAJogoHORACAMPEONATOTV
Qui., 5 Ago.
v06:00Campeonato Chinês