THA
4-3-3
 • 1Budprom
 • 24Wiriya-Udomsiri
 • 6Hemviboon
 • 4Chalermpong
 • 5Chunuonsee
 • 29Dechmitr
  em: Pakorn Prempak | Fora: Sanrawat Dechmitr
 • 8Puangchan
 • 17Kesarat
 • 22Jaided
 • 9Kraisorn
  em: Philip Roller | Fora: Adisak Kraisorn
 • 14Sriyarngem
  em: Pokkhao Anan | Fora: Nurul Sriyarngem
Nome
1 Chatchai Budprom
Saves 4
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
6 Pansa Hemviboon  12'
Gols 1
 • chutes 1
 • 1 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 1
 • 1 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
4 Kerdkaew Chalermpong
Gols 0
 • chutes 1
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
24 Korrakot Wiriya-Udomsiri
Gols 0
 • chutes 1
 • 1 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 1
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistência 1
 • Impedimentos 1
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
5 Mika Chunuonsee
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 2 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
8 Thitipan Puangchan
Gols 0
 • chutes 1
 • 1 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 1
 • 1 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
29 Sanrawat Dechmitr
Gols 0
 • chutes 1
 • 1 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 2 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 1
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
90'+3' 25  Pakorn Prempak
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
17 Tanaboon Kesarat
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 3
 • 2 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
9 Adisak Kraisorn  89'
Gols 1
 • chutes 2
 • 2 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 4
 • 2 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 1
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
90'+1' 13  Philip Roller
Gols 0
 • chutes 1
 • 1 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
22 Supachai Jaided  23'
Gols 1
 • chutes 3
 • 1 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 4 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 1
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
14 Nurul Sriyarngem
Gols 0
 • chutes 1
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 4 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
56' 21  Pokkhao Anan
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 1 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
Reservas
23 Sivarak Tedsungnoen
Saves 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
2 Chayanan Pombuppha
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
7 Sumanya Purisai
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
15 Suphan Thongsong
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
16 Sasalak Haiprakhon
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
11 Mongkol Thosakrai
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
19 Kevin Deeromram
Gols 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Impedimentos 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.
31 Saranon Anuin
Saves 0
 • chutes 0
 • 0 chutes no alvo
 • Faltas cometidas 0
 • 0 Faltas recebidas
 • Assistências 0
 • Cartões
  • 0 Ama.
  • 0 Verm.

Notícias - Campeonato ASEAN